opdrachtvoorwaarden

 

Hieronder vind je een lijstje met gangbare voorwaarden. Deze voorwaarden zijn een richtlijn, bij voorkomende opdrachten worden toegespitste voorwaarden gemaakt en vastgelegd.

 

 1. De kunstenaar kijkt of hij bij de gestelde vraag voldoende feeling heeft om een geĆÆnspireerde opdracht uit te kunnen voeren.

 2. De kunstenaar maakt een offerte (bij grote opdrachten altijd schriftelijk, met ontwerpschetsen) met een kostenbegroting (materiaalkosten, onkosten, en uiteindelijke verkoopprijs).

 3. De uitvoering van de opdracht is redelijk autonoom, dat wil zeggen dat de kunstenaar diverse artistieke keuzes kan maken en knopen kan doorhakken, zonder daarbij de opdrachtgever te raadplegen.

 4. Op gezette tijden vindt wel overleg met de opdrachtgever plaats, vaak is feedback prettig en noodzakelijk.

 5. De opdrachtgever vergoedt alle materiaalkosten en andere onkosten, bij grote kosten vooraf. De kosten worden gespecificeerd en desgewenst met bonnetjes / ... onderbouwd.

 6. Het eindresultaat is voor opdrachtgever te koop (geen verplichte afname, dus take it or leave it). De verkoopprijs is zoals vooraf opgegeven.

 7. Lopende de opdracht kunnen aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever meestal worden gehonoreerd. Wanneer de uitvoering hiervan extra tijd kost, wordt een nieuwe prijsopgave gemaakt.

 8. De opdrachtgever zal ook na aankoop zorgdragen voor een goede behandeling van het werk, en zal de kunstenaar toestaan foto's te maken van het kunstwerk op de locatie waar die voor bestemd is.

 9. Na aankoop zal op de locatie van de opdracht, bij het kunstwerk ook de naam van de kunstenaar (ergens) vermeld staan.

 10. Alle beeldrechten en auteursrechten blijven bij de kunstenaar. het staat de opdrachtgever vrij om foto's van het kunstwerk te gebruiken voor promotie-doeleinden van de locatie / het bedrijf / ... mits bij iedere gerichte afbeelding van het kunstwerk de naam van de kunstenaar vermeld staat.

 11. Wanneer opdrachtgever afziet van aankoop, staat het de kunstenaar vrij om het werk aan derden te verkopen / verhuren / anders.

 

 

terug naar boven

Afbeeldingen en teksten © Franka Waaldijk 1982-2019, tenzij anders aangegeven. Met correcte toeschrijving is sharing op social media (waaronder websites en blogs) toegestaan voor persoonlijke niet-commerciĆ«le niet-politieke doeleinden. Klik voor privacy beleid.

facebook icon google plus icon